Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019
Δελτία Τύπου
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

Στο πλαίσιο του έργου «Ενέργειες Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση ΡΟΜΑ Νομού Ηλείας» υλοποιούνται ομαλά όλες οι κατηγορίες των δράσεων. διαβάστε...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

Στο πλαίσιο του έργου «Ενέργειες Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση ΡΟΜΑ Νομού Ηλείας» υλοποιούνται ομαλά όλες οι κατηγορίες των δράσεων ενώ η δράσεις κατάρτισης των επωφελουμένων ολοκληρώθηκε επιτυχώς και συνεχίζεται παράλληλα η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και πληροφόρησης. διαβάστε...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΜ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΑΣ - Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

Στο πλαίσιο του έργου «Ενέργειες Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση ΡΟΜΑ Νομού Ηλείας» υλοποιούνται ομαλά όλες οι κατηγορίες των δράσεων ενώ η δράση κατάρτισης των επωφελουμένων ολοκληρώθηκε επιτυχώς και συνεχίζεται παράλληλα η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και πληροφόρησης. διαβάστε...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Ολοκλήρωση της Δράσης 5, Δράσης 6, Δράσης 7, Δράσης 8 & Δράσης 9 στο πλαίσιο της Κατηγορίας Δράσης 349
Πρόγραμμα Κατάρτισης 130 ωρών «Ανακύκλωση Απορριμμάτων» διαβάστε...

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ_ΔΡΑΣΗ 9 - Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

Ολοκλήρωση Δράσης 8 - Προγράμματος Κατάρτισης 4ου Τμήματος «Ανακύκλωση Απορριμμάτων»
Έναρξη Προγράμματος Κατάρτισης «Ανακύκλωση Απορριμμάτων» στο Πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Ενέργειες Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση ΡΟΜΑ Νομού Ηλείας».
Έναρξη 5ου Τμήματος Προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 130 ωρών με τίτλο «Ανακύκλωση Απορριμμάτων»  διαβάστε...

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ_ΔΡΑΣΗ 8 - Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Ολοκλήρωση Δράσης 7 - Προγράμματος Κατάρτισης 3ου Τμήματος «Ανακύκλωση Απορριμμάτων»
Έναρξη Προγράμματος Κατάρτισης «Ανακύκλωση Απορριμμάτων» στο Πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Ενέργειες Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση ΡΟΜΑ Νομού Ηλείας».
Έναρξη 4ου Τμήματος Προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 130 ωρών με τίτλο «Ανακύκλωση Απορριμμάτων» διαβάστε...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 2ου ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο Θεματικό Εργαστήριο του Έργου «Ενέργειες Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση ΡΟΜΑ Νομού Ηλείας» στο Amalias Hotel στην Αμαλιάδα την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 διαβάστε...

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ_ΔΡΑΣΗ 11 - Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Η Δράση Συμβουλευτική "2" αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, προσανατολισμού και υποστήριξης των ωφελούμενων σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο. Στόχος είναι η κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ατόμων Ομάδας Στόχου της Πράξης που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. διαβάστε...

ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Έναρξη Υλοποίησης Επαγγελματικής Συμβουλευτικής στο Πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Ενέργειες Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση ΡΟΜΑ Νομού Ηλείας».  διαβάστε...

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ_ΔΡΑΣΗ 7 - Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Ολοκλήρωση Δράσης 6 - Προγράμματος Κατάρτισης 2ου Τμήματος «Ανακύκλωση Απορριμμάτων»
Έναρξη Προγράμματος Κατάρτισης «Ανακύκλωση Απορριμμάτων» στο Πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Ενέργειες Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση ΡΟΜΑ Νομού Ηλείας».
Έναρξη 3ου Τμήματος Προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 130 ωρών με τίτλο «Ανακύκλωση Απορριμμάτων» διαβάστε...

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ_ΔΡΑΣΗ 6 - Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

 Υλοποίηση Δράσης 6 Πρόγραμμα Κατάρτισης 130 ωρών «Ανακύκλωση Απορριμμάτων» διαβάστε...

ΣΗΜΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΦΗΣ - Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

ΠΙΝΑΚΙΔΑ διαβάστε...

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ_ΔΡΑΣΗ 5 - Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Έναρξη Προγράμματος Κατάρτισης «Ανακύκλωση Απορριμμάτων» στο Πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Ενέργειες Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση ΡΟΜΑ Νομού Ηλείας».  διαβάστε...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ κ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗΣ - Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Ολοκληρώθηκε το Στάδιο Προετοιμασίας Απαραίτητων Ενεργειών για την Δράση Κατάρτισης και Συμβουλευτικής για την Πράξη με τίτλο: «Ενέργειες Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση ΡΟΜΑ Νομού Ηλείας».  διαβάστε...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ - Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής των ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή στην Πράξη με τίτλο: «Ενέργειες Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση ΡΟΜΑ Νομού Ηλείας».  διαβάστε...

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ - Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Σας ενημερώνουμε ότι δεν υποβλήθηκαν Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων και τίθεται πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων κατά Επιλεχθέντες & Αναπληρωματικούς. διαβάστε...

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ - Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Σήμερα στις πέντε (5) Νοεμβρίου έτους δύο χιλιάδες δώδεκα (2012) και ημέρα Δευτέρα στην δομή της ΑΣ ilida στην Αμαλιάδα Ηλείας επί της οδού Ευαγγελιστρίας 80, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής 100 ωφελούμενων και 20 αναπληρωματικών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην πράξη «Ενέργειες Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση ΡΟΜΑ Νομού Ηλείας» στα πλαίσια της Δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 2007-2013 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), Κωδικός Πράξης 375612 (ΟΠΣ).
Η μεθοδολογία και οι προδιαγραφές που ακολουθήθηκαν κατά τη διαδικασία επιλογής των καταρτιζομένων βασίστηκαν στο πιστοποιημένο Σύστημα Επιλογής Ωφελούμενων της Α.Σ. «ILIDA». Ο αριθμός των υποψηφίων προς επιλογή ήταν 120 άτομα.
Σας ενημερώνουμε ότι δύναται να υποβληθούν Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων από 06/11/2012 έως και 09/11/2012. διαβάστε...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ - Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή στην Πράξη με τίτλο: «Ενέργειες Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση ΡΟΜΑ Νομού Ηλείας». διαβάστε...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη  «ILIDA» υλοποιεί  την πράξη  «Ενέργειες Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση ΡΟΜΑ Νομού Ηλείας» που εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013). 

 διαβάστε...


Home   |   Το Έργο   |   Actions   |   Δικτύωση   |   Εταίροι   |   Forum   |   Ανακοινώσεις   |   Σύστημα Σ.Υ.Υ.   |   ContactUs   |   Χρήσιμα   |   ΕΝ
© 2013 Ilida Powered by OmegaTech