Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019
 

Η Πράξη με τίτλο «Ενέργειες Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση ΡΟΜΑ Νομού Ηλείας», εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Ilida".

Στρατηγικός στόχος
της παρέμβασης είναι η: Ενεργοποίηση, κατάρτιση και προώθηση των ΡΟΜΑ στην αγορά εργασίας. Η προώθηση στην αγορά εργασίας θα επιτευχθεί μέσω της ίδρυσης κοινωνικής επιχείρησης.


Αντικείμενο των πράξεων είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για άτομα που ανήκουν στον πληθυσμό των ROMA μετά από ενέργειες διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στην περιοχή παρέμβασης. 


Βασικός στόχος του Έργου είναι η ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης η οποία θα αφορά στην οικονομική και κοινωνική ένταξη του συνόλου των ωφελουμένων των παραπάνω Δράσεων. Η επιχείρηση θα εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με σκοπό να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου 4019/ΦΕΚ216/30-11-2011.

Επίσης:
-Η καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας μέσω των δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης και η ενίσχυση των πολιτικών ίσων ευκαιριών,
-Η αλληλεπίδραση, κατανόηση και δημιουργική συνύπαρξη ομάδων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες που συνθέτουν την ελληνική κοινωνία.
Άμεσος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία κοινωνικής επιχείρησης με την τεχνοκρατική υποστήριξη που θα παρασχεθεί μέσω του σχεδίου δράσης.

Έμμεσοι στόχοι της παρέμβασης είναι:
-εργασιακή ένταξη των ΡΟΜΑ
-η συμμετοχή των ΡΟΜΑ στον τομέα της κοινωνικής εταιρικότητας
-ενεργοποίηση κινήτρων για την συμμετοχή των μελών της ομάδας στόχου σε διαδικασίες ενεργειών δια βίου μάθησης
-η καταπολέμηση της παράνομης συλλογής –διακίνησης και εμπορίας ανακυκλούμενων υλικών
-καταπολέμηση διακίνησης μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγής
-δημιουργία 100 θέσεων απασχόλησης σε κοινωνική επιχείρηση
-προώθηση κοινωνικής εταιρικότητας σε τοπικό επίπεδο και η κατάρτιση 100 ατόμων
-εξασφάλιση όρων υγιεινής και ασφάλειας κατά την περισυλλογή των υλικών
-η καταπολέμηση της παραβατικότητας
-η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω της νόμιμης εργασίας των ΡΟΜΑ

Η περιοχή παρέμβασης αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας με επίκεντρο τους Καλλικρατικούς Δήμους Ήλιδας, Ανδραβίδας – Κυλλήνης και Πηνειού.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος καταλαμβάνει το ΒΔ τμήμα της Πελοποννήσου και το Δυτικό άκρο της Στερεάς Ελλάδος. Περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. Η συνολική της έκταση είναι 11.350 km2 και καλύπτει το 8,6% της συνολικής έκτασης της χώρας. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τα εδάφη της είναι ορεινά (45,3%) και ημιορεινά (25,6%) ενώ μόλις το 29,1% είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει εκτεταμένα παράλια και στους τρεις Νομούς, που βρέχονται από τη θάλασσα του Ιονίου Πελάγους και των κόλπων: Αμβρακικού, Πατραϊκού και Κορινθιακού. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί ένα σύγχρονο συγκοινωνιακό - διαμετακομιστικό κόμβο που συνδέει την Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς το λιμάνι της Πάτρας έδρας της Περιφέρειας αποτελεί την κύρια πύλη της Ελλάδας προς τη Δυτική Ευρώπη.

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας με συνολική έκταση 2.621 km2, που αντιπροσωπεύει το 1,98% της χώρας. καταλαμβάνει το ΒΔ τμήμα της Πελοποννήσου. Έχει έδαφος πεδινό κατά 60% και διασχίζεται από τους ποταμούς Αλφειό, Πηνειό, Ερύμανθο και τους παραποτάμους τους. Τα δύο αυτά ποτάμια αποτελούν το κύριο χαρακτηριστικό της φυσιογνωμίας της και έχουν επιδράσει και επιδρούν σημαντικά στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική της εξέλιξη. Χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη παράλιων υδροβιότοπων (Κοτύχι, Καϊάφα) εξαιρετικού φυσικού κάλλους και οικολογικού πλούτου. Η πεδιάδα της Ηλείας είναι η μεγαλύτερη σε έκταση στην Πελοπόννησο.

Η Ηλεία, συνορεύει με τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αρκαδίας και Μεσσηνίας και βρέχεται στα δυτικά από το Ιόνιο Πέλαγος. Η υφιστάμενη σύνδεση του νομού με το κέντρο της περιφέρειας (Πάτρα) είναι ικανοποιητική αντίθετα με της Τρίπολης (Περιφερειακό Κέντρο της Ν. Πελοποννήσου) που είναι δυσχερής. Σημαντική είναι η θαλάσσια σύνδεση της με τα νησιά Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Τα αναπτυξιακά κέντρα είναι συγκεντρωμένα στο πεδινό της τμήμα σε αντίθεση με τα ορεινά.

Ο Δήμος Ήλιδας περιλαμβάνει την Πόλη της Αμαλιάδας που απετέλεσε μαζί με 19 Κοινότητες τον πρώην Δήμο Αμαλιάδας σύμφωνα με το σχέδιο «Ιωάννης Καποδίστριας» και κατόπιν έναν από τους 7 Δήμους της Ηλείας του σχεδίου «Καλλικράτης». Είναι ο πρώτος σε έκταση (256.988 στρ.) και ο δεύτερος σε πληθυσμό Δήμος της Ηλείας, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (36.130 κάτοικοι). Από πλευράς πληθυσμού είτε ο Δήμος Ήλιδας, είτε η πόλη της Αμαλιάδας, καταλαμβάνει την 4η θέση στην Δυτική Ελλάδα μετά την Πάτρα, το Αγρίνιο και το Πύργο. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο Δήμος σημείωσε από τις μεγαλύτερες αυξήσεις πληθυσμού μεταξύ των δήμων της χώρας και έτσι κατατάσσεται στους 40 μεγαλύτερους Δήμους της χώρας και στους 5 μεγαλύτερους οι οποίοι δεν είναι πρωτεύουσες Νομών.

Ο Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης είναι δήμος της Δυτικής Ελλάδας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Ανδραβίδας, Βουπρασίας, Κάστρου – Κυλλήνης και Λεχαινών. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354,12 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 29.640 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Έδρα του δήμου ορίστηκαν τα Λεχαινά και ιστορική έδρα η Βάρδα.

Ο Δήμος Πηνειού είναι δήμος της Δυτικής Ελλάδας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βαρθολομιού, Γαστούνης και Τραγανού. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 155,05 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 21.420 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Έδρα του δήμου ορίστηκε η Γαστούνη.eu epanad keko espa
Home   |   Το Έργο   |   Actions   |   Δικτύωση   |   Εταίροι   |   Forum   |   Ανακοινώσεις   |   Σύστημα Σ.Υ.Υ.   |   ContactUs   |   Χρήσιμα   |   ΕΝ
© 2013 Ilida Powered by OmegaTech