Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΑΞΗ

Συντονισμός, διαχείριση και διοικητική στήριξη της Πράξης.

§  Σύσταση ΑΣ και επεξεργασία λεπτομερούς Συμφωνίας Αναπτυξιακής Σύμπραξης

  • Διαχείριση, Αξιολόγηση, Παρακολούθηση Ελέγχου και Διαδικασίας Εφαρμογής της Πράξης


Δικτύωση

§  Δικτύωση φορέων της ΑΣ

  • Συνεργασία και δικτύωση της ΑΣ με τοπικούς φορείς/εταίρους


Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης

§  Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με την ομάδα-στόχο της Πράξης

§  Διοργάνωση δράσεων για την ανάπτυξη της κοινωνικής ευθύνης

§  Διοργάνωση εκστρατείας ευαισθητοποίησης για τα προβλήματα της ομάδας-στόχου

§  Διοργάνωση ημερίδας για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της Πράξης

  • Δημιουργία ιστοσελίδας της Πράξης


Κατάρτιση / Επιμόρφωση

§  Εντοπισμός, προσέγγιση και ενεργοποίηση της ομάδας στόχου

§  Επιλογή των επωφελούμενων

§  Ανάλυση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας στόχου

§  Σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης/επιμόρφωσης

§  Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης/επιμόρφωσης

Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη για τη λειτουργία Κοινωνικής επιχείρησης

§  Δημιουργία ομάδας συμβούλων απασχόλησης

§  Εντοπισμός, προσέγγιση και ενεργοποίηση της ομάδας στόχου

§  Επιλογή ατόμων που θα συμμετάσχουν στις δράσεις του σχεδίου

§  Διενέργεια συνεδριών ατομικής επαγγελματικής συμβουλευτικής με την ομάδα στόχο

§  Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ίδρυση των κοινωνικών επιχειρήσεων

§  Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου κοινωνικών επιχειρήσεων

§  Σύσταση κοινωνικής επιχείρησης

§  Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στα στελέχη της κοινωνικής επιχείρησης σε νομικά, φορολογικά και χρηματοοικονομικά θέματα

§  Δικτύωση της ομάδας στόχου με φορείς / δομές που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες.

eu epanad keko espa

Home   |   Το Έργο   |   Actions   |   Δικτύωση   |   Εταίροι   |   Forum   |   Ανακοινώσεις   |   Σύστημα Σ.Υ.Υ.   |   ContactUs   |   Χρήσιμα   |   ΕΝ
© 2013 Ilida Powered by OmegaTech