Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019
   
ΑρχήΑρχή
Προβολή νεότερων 6, 12, 24, 48 ώρες 
 Συστημα Δικτυωσης
Θέματα
Δημοσιεύσεις
Τελευταία δημοσίευση
 Discussions
Δημόσιο Forum με νέες δημοσιεύσεις
ΑΣ ILIDA Γενικά
34
12/11/2012 8:27 πμ
από host
Δημόσιο Forum με νέες δημοσιεύσεις
Συντονισμός, διαχείριση και διοικητική στήριξη της Πράξης
§ Σύσταση ΑΣ και επεξεργασία λεπτομερούς Συμφωνίας Αναπτυξιακής Σύμπραξης Διαχείριση, Αξιολόγηση, Παρακολούθηση Ελέγχου και Διαδικασίας Εφαρμογής της Πράξης
33
5/10/2012 9:20 πμ
από host
Δημόσιο Forum με νέες δημοσιεύσεις
Δικτύωση
§ Δικτύωση φορέων της ΑΣ Συνεργασία και δικτύωση της ΑΣ με τοπικούς φορείς/εταίρους
12
27/6/2013 9:01 πμ
από host
Δημόσιο Forum με νέες δημοσιεύσεις
Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης
§ Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με την ομάδα-στόχο της Πράξης § Διοργάνωση δράσεων για την ανάπτυξη της κοινωνικής ευθύνης § Διοργάνωση εκστρατείας ευαισθητοποίησης για τα προβλήματα της ομάδας-στόχου § Διοργάνωση ημερίδας για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της Πράξης Δημιουργία ιστοσελίδας της Πράξης
44
25/6/2013 9:01 πμ
από host
Δημόσιο Forum με νέες δημοσιεύσεις
Κατάρτιση / Επιμόρφωση
§ Εντοπισμός, προσέγγιση και ενεργοποίηση της ομάδας στόχου § Επιλογή των επωφελούμενων § Ανάλυση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας στόχου § Σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης/επιμόρφωσης § Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης/επιμόρφωσης
34
26/6/2013 9:36 πμ
από host
Δημόσιο Forum με νέες δημοσιεύσεις
Πληροφόρηση