Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
   
ΑρχήΑρχή
Προβολή νεότερων 6, 12, 24, 48 ώρες 
 Συστημα Δικτυωσης
Θέματα
Δημοσιεύσεις
Τελευταία δημοσίευση
 Discussions
Δημόσιο Forum με νέες δημοσιεύσεις
ΑΣ ILIDA Γενικά
45
28/8/2020 9:54 πμ
από tomson569
Δημόσιο Forum με νέες δημοσιεύσεις
Συντονισμός, διαχείριση και διοικητική στήριξη της Πράξης
§ Σύσταση ΑΣ και επεξεργασία λεπτομερούς Συμφωνίας Αναπτυξιακής Σύμπραξης Διαχείριση, Αξιολόγηση, Παρακολούθηση Ελέγχου και Διαδικασίας Εφαρμογής της Πράξης
33
5/10/2012 9:20 πμ
από host
Δημόσιο Forum με νέες δημοσιεύσεις
Δικτύωση
§ Δικτύωση φορέων της ΑΣ Συνεργασία και δικτύωση της ΑΣ με τοπικούς φορείς/εταίρους
12
27/6/2013 9:01 πμ
από host
Δημόσιο Forum με νέες δημοσιεύσεις
Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης
§ Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με την ομάδα-στόχο της Πράξης § Διοργάνωση δράσεων για την ανάπτυξη της κοινωνικής ευθύνης § Διοργάνωση εκστρατείας ευαισθητοποίησης για τα προβλήματα της ομάδας-στόχου § Διοργάνωση ημερίδας για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της Πράξης Δημιουργία ιστοσελίδας της Πράξης
44
25/6/2013 9:01 πμ
από host
Δημόσιο Forum με νέες δημοσιεύσεις
Κατάρτιση / Επιμόρφωση
§ Εντοπισμός, προσέγγιση και ενεργοποίηση της ομάδας στόχου § Επιλογή των επωφελούμενων § Ανάλυση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας στόχου § Σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης/επιμόρφωσης § Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης/επιμόρφωσης
34
26/6/2013 9:36 πμ
από host
Δημόσιο Forum με νέες δημοσιεύσεις
Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη για τη λειτουργία Κοινωνικής επιχείρησης
§ Δημιουργία ομάδας συμβούλων απασχόλησης § Εντοπισμός, προσέγγιση και ενεργοποίηση της ομάδας στόχου § Επιλογή ατόμων που θα συμμετάσχουν στις δράσεις του σχεδίου § Διενέργεια συνεδριών ατομικής επαγγελματικής συμβουλευτικής με την ομάδα στόχο § Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ίδρυση των κοινωνικών επιχειρήσεων § Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου κοινωνικών επιχειρήσεων § Σύσταση κοινωνικής επιχείρησης § Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στα στελέχη της κοινωνικής επιχείρησης σε νομικά, φορολογικά και χρηματοοικονομικά θέματα § Δικτύωση της ομάδας στόχου με φορείς / δομές που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες.
22
6/4/2013 9:33 πμ
από host
eu epanad keko espa
Home   |   Το Έργο   |   Actions   |   Δικτύωση   |   Εταίροι   |   Forum   |   Ανακοινώσεις   |   Σύστημα Σ.Υ.Υ.   |   ContactUs   |   Χρήσιμα   |   ΕΝ
© 2013 Ilida Powered by OmegaTech