Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021
   
ΑρχήΑρχήDiscussionsDiscussionsΑΣ ILIDA ΓενικάΑΣ ILIDA ΓενικάΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Προηγούμενο
 
Επόμενο
Νέα δημοσίευση
5/11/2012 8:25 πμ
 
Σήμερα στις πέντε (5) Ν οεμβρίου έτους δύο χιλιάδες δώδεκα (2012) και ημέρα Δευτέρα στην δομή της ΑΣ ilida στην Αμαλιάδα Ηλείας επί της οδού Ευαγγελιστρίας 80, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής 100 ωφελούμενων και 20 αναπληρωματικών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην πράξη «Ενέργειες Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση ΡΟΜΑ Νομού Ηλείας» στα πλαίσια της Δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 2007-2013 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), Κωδικός Πράξης 375612 (ΟΠΣ).
Η μεθοδολογία και οι προδιαγραφές που ακολουθήθηκαν κατά τη διαδικασία επιλογής των καταρτιζομένων βασίστηκαν στο πιστοποιημένο Σύστημα Επιλογής Ωφελούμενων της Α.Σ. «ILIDA». Ο αριθμός των υποψηφίων προς επιλογή ήταν 120 άτομα.
Σας ενημερώνουμε ότι δύναται να υποβληθούν Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων από 06/11/2012 έως και 09/11/2012. περισ&sigma...
 
Νέα δημοσίευση
12/11/2012 8:27 πμ
 
Σας ενημερώνουμε ότι δεν υποβλήθηκαν Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων και τίθεται πίνακας Επιλογής Ωφελουμένων κατά Επιλεχθέντες & Αναπληρωματικούς.
 
Προηγούμενο
 
Επόμενο
ΑρχήΑρχήDiscussionsDiscussionsΑΣ ILIDA ΓενικάΑΣ ILIDA ΓενικάΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

eu epanad keko espa
Home   |   Το Έργο   |   Actions   |   Δικτύωση   |   Εταίροι   |   Forum   |   Ανακοινώσεις   |   Σύστημα Σ.Υ.Υ.   |   ContactUs   |   Χρήσιμα   |   ΕΝ
© 2013 Ilida Powered by OmegaTech