Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019
   
ΑρχήΑρχήDiscussionsDiscussionsΣυντονισμός, δι...Συντονισμός, δι...ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προηγούμενο
 
Επόμενο
Νέα δημοσίευση
5/10/2012 9:20 πμ
 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη  «ILIDA» υλοποιεί  την πράξη  «Ενέργειες Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση ΡΟΜΑ Νομού Ηλείας» που εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013). περισ&sigma...

 
Προηγούμενο
 
Επόμενο
ΑρχήΑρχήDiscussionsDiscussionsΣυντονισμός, δι...Συντονισμός, δι...ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

eu epanad keko espa
Home   |   Το Έργο   |   Actions   |   Δικτύωση   |   Εταίροι   |   Forum   |   Ανακοινώσεις   |   Σύστημα Σ.Υ.Υ.   |   ContactUs   |   Χρήσιμα   |   ΕΝ
© 2013 Ilida Powered by OmegaTech